U skladu s preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Nacionalnog štaba za civilnu zaštitu te Štaba civilne zaštite Vukovarsko-sremske županije, vukovarsko-sremski župan doneo je Odluku o preventivnoj meri prestanka direktnog rada sa strankama.

U cilju prevencije širenja virusa COVID-19, sva upravna tela Vukovarsko-sremske županije, županijske ustanove i trgovačka društva kojima je Vukovarsko-sremska županija osnivač, prestaju s direktnim radom sa strankama od 17. marta do opoziva.

Rad sa strankama odvijaće se svaki radni dan putem pošte, elektronske pošte te telefonskim putem. Telefonski brojevi i e-mail adrese objavljeni su na web stranicama Vukovarsko-sremske županije, županijskih ustanova i trgovačkih društava.

U posebnim slučajevima, kada navedene opcije nisu moguće službenici će komunicirati sa strankama u kancelarijam upravnih tela Vukovarsko-sremske županije, poštujući najveće higijenske standarde propisane od Štaba civilne zaštite Republike Hrvatske i nadležnih institucija.

Sva upravna tela Vukovarsko-sremske županije, županijske ustanove i trgovačka društva kojima je Vukovarsko-sremska županija osnivač, nastavljaju obavljati svoj redovan posao i radne zadatke, a navedena mera uvodi se preventivno u cilju suzbijanja širenja zarazne bolesti uzrokovane virusom COVID-19 te zaštite građana, ali i službenika od nepotrebnog izlaganja rizicima zaraze.