U skladu s naredbom Kriznog štaba Ministarstva zdravstva od 15.marta ove godine, na području Vukovarsko-sremske županije uspostavljaju se izdvojene ordinacije za pregled bolesnika pod sumnjom na zaraženost od koronavirusa, navodi se u saopštenju dostavljenom medijima iz Upravnog odeljenja za zdravstvo Vukovarsko-sremske županije.

Svom izabranom lekaru porodične medicine dužne su se javiti najpre putem telefona:

– sve osobe koje imaju simptome prehlade, a nisu bili / boravili u područjima koja su u većoj meri zahvaćena novim koronavirusom unazad 14 dana;

– sve osobe koje nemaju simptome prehlade a bile su / boravile su unazad 14 dana u područjima koja su u većoj meri zahvaćena novim koronavirusom.

Sve osobe koje imaju simptome prehlade i bile su / boravile su unutar 14 dana u područjima koja su u većoj meri zahvaćena novim koronavirusom, dužne su se javiti najpre putem telefona svom izabranom lekaru porodične medicine radi daljnjih uputstava, a tek ukoliko nisu uspeli uspostaviti kontakt sa svojim lekarom moraju se javiti u jednu od izdvojenih 24- časovnih ordinacija, uz obaveznu prethodnu najavu putem telefona.

Izdvojene ordinacije započinju s radom dana 17. marta 2020. godine u 19,00 sati i radiće 24 sata na dan na sledećim lokacijama:

__________________________________________________________________________

DOM ZDRAVLJA VUKOVAR, Blage Zadre 3, Vukovar (Borovo naselje)

– kontakt telefon: 032/ 618-956

__________________________________________________________________________

DOM ZDRAVLJA ŽUPANJA, Dr. Franje Račkog 32, Županja (u prostorima specijalističke ordinacije medicine rada i sporta)

– kontakt telefon: 032/ 831-716

__________________________________________________________________________

DOM ZDRAVLJA VINKOVCI, Vladimira Gortana 25b, Vinkovci (zgrada XI mjesnog odbora – „Mala Bosna“)

– budući da su u toku radovi na prilagođavanju prostora, o početku rada ove ordinacije i broju kontakt telefona javnost će biti pravovremeno obaveštena

__________________________________________________________________________