Iz Vlade su najavili da se nastavlja program zapošljavanja žena ”Zaželi”, kroz koji je dosad zaposleno više od 6.000 žena i uključeno 30.000 starijih osoba.

Ministar rada Josip Aladrović predstavio je poziv za projekat Zaželi, faza 2.

Za drugu fazu projekta iz Evropskog socijalnog fonda predviđeno je 300 miliona kuna, jer jedinice lokalne uprave i samouprave i neprofitne organizacije mogu biti kvalitetni partneri u provođenju ovog projekta, koji se dosad pokazao izuzetno korisnim naročito za zapošljavanje najteže zapošljivih grupa žena iznad 50 godina života.

Kazao je da sam projekat Zaželi sadrži tri komponente: komponentu zapošljavanja, komponentu obrazovanja i komponentu osposobljavanja te izrazio uverenje da će sve to poboljšati kvalitet života korisnika i svakodnevnih aktivnosti na koje osobe zaposlene kroz ovaj projekt utiču.

Izvestio je da je danas u 12 časova službeno na mrežnim stranicama  Ministarstva rada objavljen Poziv svim zainteresovanim za učešće u projektu.

Podsetimo, iz programa zapošljavanja žena “Zaželi” finasiran je projekat “Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe” Opštine Borovo, vredan dva i po miliona kuna. Zahvaljujući ovom projektu, koji je završio 31. januara ove godine, Opština Borovo zaposlila je 20 žena, koje su u protekle dve godine brinule o stotinu korisnika, starih i nemoćnih osoba iz Borova. U Opštini Borovo nadaju se nastavku ovog ili sličnog programa, koji će omogućiti nova zapošljavanja i vaninstitucionalnu brigu o korisnicima treće životne dobi.