Zahvaljujući bespovratnim sredstvima iz EU fondova u visini od 1.444.465 kuna, Osnovna škola Dragutin Tadijanović u Vukovaru u naredne tri godine provodiće projekat “Drugi dom” putem kojeg će unaprediti provođenje vaspitno-obrazovnog programa produženog boravka u ovoj školi. Projekat je danas predstavljen u Gradskoj većnici grada Vukovara.

Direktorica škole Lidija Miletić istakla je da je OŠ Dragutin Tadijanović pre dve godine započela sa provođenjem programa produženog boravka, ali sa nedovoljnim kapacitetima i osobljem koje je radilo na volonterskoj bazi. Kroz odobreni projekat uveliko će se unaprediti ovaj program.

“Ovim projektom osigurana su sredstva kojima ćemo u sledećih 26 meseci organizovati produženi boravak za 32 učenika u toku jedne školske godine. Osiguraće se radni materijali, sportska oprema, informatička oprema, besplatna prehrana i sve ostalo što je potrebno za kvalitetno provođenje ovakve nastave. Kroz sredstva će škola biti dodatno opremljena u onim segmentima koje do sada nismo uspeli da opremimo, a to su prostor za održavanje produženog boravka, uređenje sanitarnih prostorija i ostali bitni sadržaji. Ono što je vrlo bitno istaći je i zapošljavanje koje ćemo provesti putem ovog projekta, jer i tri novozaposlene osobe znače puno za naš grad“, rekla je direktorica Miletić.

Reč je o jednom od sedam projekata koje je pripremila Razvojna agencija Vukovar i koji su odobreni kroz konkurs “Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima Kninu, Belom Manastiru i opštini Darda, Benkovcu , Petrinji i Vukovaru”, rekla je direktorica VURE Vedrana Žilić.

“Kao i ostali projekti i ovaj projekat će u 100-odstotnom iznosu biti finansiran iz EU sredstava. Ovu ideju je razvila direktorica Miletić, a ovim projektom omogućeno je finansiranje zaposlenika, nabavka opreme, dodatna adaptacija prostora te sve što je potrebno kako bi se produženi boravci kvalitetno provodili“, rekla je Žilić i dodala da VURA radi na pripremi projekata te će u predstojećem finansijskom periodu i druge škole s područja grada Vukovara nastojati da uključe u svoj rad.

Gradonačelnik Ivan Penava se zahvalio svima koji su doprineli dobroj pripremi projekta koji je u grad privukao bespovratna sredstva iz EU fondova.

“Smisao nas u javnom sektoru je da budemo servis građanima, a putem ovakvih projekata to postižemo na najbolji način”, rekao je Penava.

S.V.