Odbor fudbalskih sudija Fudbalskog centra Vukovar poziva sve zainteresovane da se prijave na kurs za fudbalske sudije ili sutkinje koji će početi da se održava tokom februara.

Osnovni preduslovi za pohađanje kursa su: da je osoba hrvatski državljanin, da je psihofizički zdrava, da nije kazneno kažnjavana kao i da nije mlađa od 16 godina.

Zainteresovani za kurs mogu se javiti na telefon 091-63-00-102 i saznati više pojedinosti o samom kursu kao i pozivu fudbalskog sudije ili sutkinje.