U Palati Srem u Vukovaru svečano je potpisan Sporazum o opremanju i osposobljavanju operativnih snaga i udruženja od interesa za civilnu zaštitu Vukovarsko-sremske županije za period 2020 – 2024. godine.  Potpisnici Sporazuma su gradonačelnici gradova u Vukovarsko-sremskoj županiji, odnosno njihovi opunomoćenici i Vukovarsko-sremska županija, koju ja na svečanom potpisivanju predstavljao župan Božo Galić.

“Ovo je nastavak dobre saradnje između gradova Vukovarsko-sremske županije, Vukovarsko-sremske županije kao inicijatora potpisivanja Sporazuma, operativnih snaga sistema civilne zaštite, udruženja od interesa za sistem civilne zaštite i Službe civilne zaštite Vukovar. Ovaj Sporazum i zajednička saradnja je ogledni primer kako stvari unutar jednog važnog sistema  trebaju funkcionisati. Zahvaljujem se svima koji su prepoznali važnost ovog Sporazuma i šta on znači za osposobljavanje naših operativnih snaga i udruženja i na kraju za sigurnost naših sugrađana i njihove imovine”, rekao je župan Galić.

Predvidiva vrednost potpisanog Sporazuma iznosi 300 hiljada kuna godišnje, a sredstva su osigurana u budžetu Vukovarsko-sremske županije. Sporazumom je predviđen model sufinansiranja: 33%Vukovarsko-sremska županija, 17%  gradovi Vinkovci i Vukovar, 13 % grad Županja i 10% gradovi Ilok i Otok. Ovim Sporazumom Vukovarsko-sremska županija preuzima obavezu koordinacije svim radnjama potrebnim za opremanje i osposobljavanje operativnih snaga i udruženja od interesa za civilnu zaštitu. Nakon potpisivanja Sporazuma upriličen je prijem u Službi civilne zaštite Vukovar, gde je voditelj Službe civilne zaštite Stjepan Draganić prezentovao rad centra 112 i novog softvera za lokaciju i obradu hitnih poziva i koordinaciju između hitnih službi.