Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar najavio je da u proleće kreću prijave za dugo očekivanu energetsku obnovu porodičnih kuća. Nacrt spomenutog programa trenutno je na javnom savetovanju pa Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja poziva građane da se uključe u raspravu svojim predlozima.

Raspisivanje poziva za energetsku obnovu porodičnih kuća predviđa se već krajem prvog kvartala 2020. godine, a odnosiće se na postojeće porodične kuće, bez obzira na godinu izgradnje – osnovni uslov je da budu zakonito izgrađene odnosno legalne, izvestili su iz ministarstva.

Za finansiranje provođenja ovog Programa u finansijskom planu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost osiguraće se iznos od 142 miliona kuna.

Prema predlogu Programa, energetska obnova porodičnih kuća provodiće se nacionalnim sredstvima putem Fonda, kako bi se građanima olakšao sam postupak prijave za dobijanje sredstava. Naime, prijavljivanje za EU sredstva za fizičke bi osobe bilo prekomplikovano i preskupo pa je Ministarstvo odlučilo ovu poticajnu meru provoditi sufinansiranjem iz nacionalnih sredstava.

Od navedenog ukupnog iznosa predviđenog za sufinansiranje energetske obnove porodičnih kuća, 20 odsto ukupnih sredstava, odnosno 28,4 miliona kuna, namenjeno je za finansiranje energetske obnove u celini odnosno 100 odsto potrebnog iznosa za obnovu porodičnih kuća vlasnika koji su u opasnosti od energetskog siromaštva.

S ostalih 80 odsto od ukupno predviđenih sredstava za sufinansiranje tj. 113,6 miliona kuna, sufinansiraće se energetska obnova svim ostalim građanima vlasnicima porodičnih kuća, i to sa stopom od 60 odsto sufinansiranja, dok će ostatak iznosa ti građani osigurati iz vlastitih izvora.

Program se u periodu od 2019. do 2020. provodi u dva dela, tj. za dve ciljne grupe:

 • Svi građani, vlasnici porodičnih kuća – prvi deo ovog Programa odnosi se na sve vlasnike porodičnih kuća u RH bez obzira na njihov socijalni status;
 • Ranjive grupe građana – drugi deo ovog Programa odnosi se isključivo na ranjive grupe građana u riziku od energetskog siromaštva.

Porodična kuća u smislu ovog Programa je zgrada u kojoj je više od 50 odsto bruto podne površine namenjeno za stanovanje te zadovoljava jedan od dva navedena uslova:

 • ima najviše tri stambene jedinice;
 • ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.

Programom se predviđa poticanje sledećih aktivnosti:

 • povećanje toplotne zaštite svih elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora:
 • energetska obnova vanjskog zida, plafona, poda, krova (sva potrebna oprema i radovi vezani uz povećanje toplotne zaštite, uključujući npr. hidroizolaciju, zamenu konstrukcijskih elemenata krova i dr. – detalji se propisuju u javnom pozivu);
 • zamena stolarije ovojnice grijanog prostora novom;
 • celovita energetska obnova, koja podrazumeva kombinaciju mera na vanjskoj ovojnici i ugradnje sledećih sistema za korištenje OIE:
 • sistemi sa sunčanim toplotnim pretvaračima;
 • sistemi na drvnu sečku/pelete;
 • dizalice topline vazduh-voda, voda-voda ili zemlja-voda;
 • fotonaponski sistemi za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju.

Detaljniji tehnički uslovi propisaće se pozivom.

Detaljan sadržaj dokumentacije potrebne za prijavu na poziv biće takođe propisan u samom tekstu javnog poziva dok obavezna dokumentacija za prijavu minimalno uključuje:

 • Izveštaj o energetskom pregledu i energetski sertifikat i detaljnu ponudu izvođača radova za provođenje mera specificikovanih u izveštaju o energetskom pregledu. Navedenim dokumentima potvrđuje se zadovoljavanje tehničkih uslova propisanih u javnom pozivu;
 • U slučaju ugradnje fotonaponskih sistema, potreban je glavni projekat, u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine, br.112/17,34/18,36/19 i 98/19);
 • Fotodokumentaciju postojećeg stanja;
 • Dokaze o prebivalištu, vlasništvu i zakonitosti građevine – vrste ovih dokaza detaljno se raspisuju u javnom pozivu.

Podsetimo, energetska obnova porodičnih kuća provodila se 2015. godine takođe putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost. Projekti su se provodili tokom 2015. i 2016. godine, a sufinansiranje je u celini bilo osigurano takođe iz nacionalnih sredstava, navode iz ministarstva.