Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije objavilo je javni poziv za podnošenje predloga za dodelu priznanja za 2020. godinu.

Plaketu Veće dodeljuje za izuzetna dostignuća, doprinos i zalaganje u oblasti nauke, kulture, obrazovanja i sporta te društvenog i ekonomskog napretka od značaja za srpsku zajednicu na području Vukovarsko-sremske županije.

Povelju dodeljuje istaknutim pojedincima za životno delo, za njihov ukupan profesionalni, društveni rad i angažovanje u oblastima: nauke, kulture, umetnosti, obrazovanja i sporta od značaja za srpsku zajednicu u Vukovarsko-sremskoj županiji.

Iz Veća pozivaju građane ( grupa od najmanje tri osobe ), pravne osobe i članove Veća da podnesu predloge za dodelu priznanja. Predloge u pisanoj formi, detaljno obrazložene i dokumentovane treba doneti najkasnije do 12. februara u Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije, u ulici Eugena Kvaternika broj 1, Vukovar s naznakom »Za dodelu priznanja«

Priznanja će biti dodeljena na slavi Veća, na dan Svetog Simeona Mirotočivog, 26. februara.