Poljoprivredna zadruga Brestova međe, u saradnji sa Opštinom Borovo i Učilištem Kontrol biro iz Zagreba, za poljoprivredne proizvođače iz Borova i okoline organizuje predavanje i polaganje testova za produžetak važenja iskaznice za kupovinu i primenu sredstava za zaštitu bilja.

Za prisustvovanje predavanju i polaganju testova nije potrebna prethodna prijava, a poljoprivredni proizvođači sa sobom moraju doneti kopiju obe strane lične karte i kopiju diplome završene škole.

Predavanje i polaganje testova za produžetak važenja iskaznice za kupovinu i primenu sredstava za zaštitu bilja biće održano u četvrtak 23. januara u sali Vatrogasnog doma u Borovu, sa početkom u 17 časova.

Cena predavanja i polaganja ispita iznosi 250 kuna, s tim što će poljoprivrednim proizvođačima iz Borova, Opština Borovo cenu sufinansirati sa 200 kuna, a ostatak od 50 kuna snose sami poljoprivredni proizvođači.