Nakon što je krajem decembra ishodovana upotrebna dozvola, u opštini Trpinja će za nekoliko dana početi da radi reciklažno dvorište koje je izgrađeno tokom prošlog leta na adresi Bršadinčić 59 u Trpinji, odnosno na nekadašnjim tzv. “rupama”.

Stanovnici ove opštine imaće mogućnost da na jednom mestu odlože 45-50 različitih vrsta otpada, kaže Jovo Šljokić, direktor Komunalnog preduzeća “Krio” koje će upravljati reciklažnim dvorištem. Građanima je poručio da sav otpad koji planiraju doneti u reciklažno dvorište prethodno moraju kod kuće razvrstati i obavezno sa sobom poneti ličnu kartu jer uslugu odlaganja otpada u reciklažno dvorište mogu koristiti samo građani-fizičke osobe s prebivalištem na području opštine Trpinja.

Reciklažno dvorište počeće da radi u sredu, 8.januara. Radno vreme je ponedeljkom, sredom i petkom od 7 do 15 časova, utorkom i četvrtkom od 12 do 19 časova te svake prve subote u mesecu od 7 do 15 časova.

Cilj je da se smanji količina mešanog komunalnog otpada što je i zakonska obaveza. Godišnje se na području opštine Trpinja, kaže Šljokić, prikupi više od stotinu tona mešanog otpada. Uz prikupljanje otpada u reciklažnom dvorištu, sa kućnog praga će se odvoziti mešani komunalni otpad, papir i plastika. U planu je i nabavka vlastitog mobilnog reciklažnog dvorišta koje će obilaziti naselja trpinjske opštine. Do sada je mobilno reciklažno dvorište iznajmljivano od ovlaštene firme.

Projekat izgradnje reciklažnog dvorišta vredan je 4 miliona i 83 hiljade kuna, od kojih su 3 miliona i 252 hiljade kuna sredstva Evropske unije iz Kohezijskog fonda, dok je ostatak finansirala Opština Trpinja iz vlastitog budžeta.