Iz Opštine Borovo izvestili su da je raspisan konkurs za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mesto referenta/referentkinje za upravne administrativne poslove. Konkurs je otvoren do 16. oktobra.

Uslovi za prijavu su završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju i informatička znanja, poznavanje osnova informatike i korištenja računara.

Uz molbu, kandidati treba da prilože i biografiju i dokaz o stečenoj stručnoj spremi.

Sve druge informacije zainteresovani će dobiti u Opštini Borovo.