Grad Vukovar je u saradnji s gradskom firmom Komunalac uveo dodatne kontrole jer je uočen trend nepropisnog odlaganja otpada tokom večernjih časova, kao i preko vikenda, izvan lokacija predviđenih za tu namenu.

Vukovarski komunalni redari su tokom proteklog vikenda proveli kontrolu nepropisnog odlaganja otpada na javnim površinama i zelenim ostrvima i tom prilikom je u perkršaju zatečeno nekoliko osoba protiv kojih su pokrenuti postupci. Kazna za nepropisno odlaganje odnosno odlaganje na javnim površinama ili pored spremnika, iznosi od 1.000 do 3.000 kuna.

Iz vukovarske gradske uprave upozoravaju da će se kontrola problematičnih lokacija nastaviti i ubuduće, a uskoro će biti uspostavljen i sistem video nadzora na divljim deponijama i zelenim ostrvima. Apeluju na građane da otpad pravilno sortiraju i odlažu u odgovarajuće spremnike.

Građanima je na raspolaganju reciklažno dvorište na ”Petrovačkoj doli” gde mogu besplatno odložiti preko 20 vrsta otpada, a s radom je počelo i mobilno reciklažno dvorište koje će periodično obilaziti delove grada i na kojem građani takođe mogu besplatno predati brojne vrste otpada uz predočenje lične karte radniku Komunalca, poručuju iz vukovarske gradske uprave.