Župan Vukovarsko – sremske županije Božo Galić doneo je odluke o proglašenju elementarne nepogode za delove županije koji su u nedelju, 7. jula, pogođeni jakim nevremenom.

Odluka o proglašenju elementarne nepogode tuče ili grada proglašena je za područja opština Borovo, Cerna, Tordinci, Trpinja i Vrbanja te Grada Vukovara, a odluka o proglašenju prirodne nepogode od olujnog i orkanskog vetra proglašena za područja opština Drenovci, Gunja i Stari Mikanovci.

U odlukama stoji da se prema Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posledica prirodnih nepogoda obavezuju gradske/opštinske komisije da unesu prve procene štete u Registar šteta u zakonom propisanom roku. Odluke stupaju na snagu danom donošenja i objaviće se u Službenom glasniku Vukovarsko-sremske županije.

Građani se po objavi Odluke i njenom stupanju na snagu trebaju javiti u sedišta opština i gradova kako bi tamo doneli potrebnu dokumentaciju i prijavili nastalu štetu. Potom će na teren izaći opštinske i gradske komisije kako bi utvrdile visinu šteta. Na osnovu tih procena građani bi trebali dobiti određena sredstva kako bi delom ili u celini pokrili nastalu štetu.