Grad Vukovar je održao koordinaciju na kojoj je donesena odluka na osnovu koje je upućena inicijativa županu Vukovarsko – sremske županije da u skladu sa svojim ovlaštenjima u što je moguće kraćem roku, proglasi elementarnu nepogodu za područje grada Vukovara jer je nedeljno nevreme praćeno jakom tučom prouzrokovalo značajne materijalne štete, što je vidljivo u velikom broju oštećenih fasada, krovova, vozila i na dugogodišnjim nasadima.

Rukovodeći se ustaljenim procedurama ponašanja, za očekivati je da će župan Vukovarsko – sremske županije, Božo Galić, doneti Odluku u što skorije vrijeme, a u skladu s tomk odlukom Gradska komisija za procenu šteta od elementarne nepogode izaći na teren i utvrditi okvirnu nastalu štetu, saopštili su iz grada Vukovara.

Pozivaju sve sugrađane da po objavi Odluke o proglašenju elementarne nepogode, dođu u Upravno odeljenje za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu saradnju u Gradsku upravu Grada Vukovara (2.sprat, ured 19), gde putem propisanih obrazaca koji će biti dostupni na službenoj web stranici i u nadležnom uredu mogu dostaviti potrebnu dokumentaciju po kojoj će komisija dalje postupati.

Sve građane grada Vukovara molimo za razumevanje i strpljenje kako bi nastali problem riješili u što skorijem roku, a s ciljem da svi oštećeni građani dobiju pripadajuću naknadu štete koja je uzrokovana ovom elementarnom nepogodom, poručuju iz Grada Vukovara.