Nazovite nas: +385 (0)32 438 238

Borovo: Od sutra podela kompostera građanima

Kako bi se osigurali uslovi za odvojeno prikupljanje otpada, Opština Borovo je za sva domaćinstva obezbedila kompostere za odlaganje bio-otpada.

“Namera i obaveza Opštine Borovo je da uvede efikasan sistem gospodarenja otpadom osiguravanjem uslova za odvojeno prikupljanje otpada svojim meštanima na kućnom pragu. Uz do sada učinjeno, uslugu gospodarenja otpadom planiramo da dodatno unapredimo besplatnom podelom mini-kompostera kapaciteta 350 litara našim meštanima”, kaže direktorka Komunalnog preduzeća Eko Dunav iz Borova Ljiljana Jakovljević.

Sredstvima iz vlastitog budžeta Opština Borovo nabavila je 1360 kompostera od 350 litara i 10 od 720 litara za Osnovnu školu Borovo i Dečji vrtić Zlatokosa.

Podela kompostera će započeti sutra, 17. aprila i vršiće se svakim radnim danom od 10 do 14 časova u prostoru stare zadruge u centru mesta. Prilikom preuzimanja kompostera meštani moraju dati na uvid identifikacionu ispravu na kojoj se nalazi OIB.

“Svaki korisnik potpisaće potvrdu o preuzimanju, odnosno revers, i uz komposter će dobiti kratko uputstvo o sastavljanju kao i upute o vrstama otpada koje se smeju, odnosno ne smeju odlagati u njega”, pojašnjava Jakovljevićeva.

Preuzimanjem kompostera korisnici se obavezuju da bio-otpad odlažu u komposter , a ne u zelenu kantu. Pravilnim odlaganjem u domaćinstvima će se smanjiti količina mešanog komunalnog otpada i sadržaj zelene kante.

Za nabavku kompostera iz opštinskog budžeta je izdvojeno 434.500 kuna.

Pregled stranice

Trenutno na stranici: 1
Današnje posete: 15
Ukupan broj poseta: 1029548

RAPSODIJA d.o.o.
Glavna 5A, 32227 BOROVO,
Tel: 032 438 238, Fax 032 438 239
marketing@radio-borovo.hr