Pomicanjem kazaljki za jedan sat unapred, sa 2 na 3 sata, noćas će započeti letnje računanje vremena, a to bi prema nedavnoj odluci u Evropskoj uniji moglo biti jedno od zadnjih pomicanja sata.

Praksa pomicanja sata dvaput godišnje, krajem marta za jedan sat unapred i vraćanje kazaljki u oktobru za sat unatrag uskoro bi trebala otići u istoriju jer je Evropski parlament nedavno podržao predlog direktive kojom se od 2021. na nivou EU-a ukida polugodišnje pomicanje sata i zemljama članicama prepušta odluka o odabiru letnjeg ili zimskog računanja vremena.

Prema važećem režimu s letnjim računanjem vremena prestaje obaveza paljenja svetala na vozilima tokom dana, osim za vozače mopeda i motocikla koji tokom cele godine moraju voziti s uključenim dnevnim svetlima. Prelaskom na letnje vreme dolazi i do promjena u obračunu električne energije pa se struja utrošena od 8 do 22 sata obračunava prema višoj tarifi, a od 22 do 8 sati prema nižoj tarifi.

Nova direktiva ne znači automatsko ukidanje letnjeg računanja vremena u EU-u ili uvođenje “jedinstvenog vremena” u Evropi, već okončava praksu usklađenog pomicanja sata na nivou EU-a te omogućuje državama članicama da odaberu vlastiti način računanja vremena, odnosno hoće li zadržati zimsko računanje vremena ili preći na letnje računanje vremena.

Primena nove direktive započinje s 1. aprilom 2021., pa bi poslednje zajedničko pomicanje sata trebalo u svakoj državi članici započeti poslednje nedelje u martu 2021. u 1.00 ujutru prema koordinisanom svetskom vremenu.