Na sinoć održanoj sednici Opštinskog veća opštine Borovo usvojen je predlog prvog ovogodišnjeg rebalansa budžeta za 2019. godinu. Utvrđen je novi plan od 22 miliona i 587 hiljada kuna, koliko Opština Borovo planira uprihodovati ove godine.

– Rebalansom budžeta došlo je do povećanja pojedinih stavki na rashodovnoj strani, a uvode se i neke nove stavke, s ciljem realizacije projekata i razvojnih planova opštine Borovo – pojasnio je načelnik Zoran Baćanović.

Za zbrinjavanje viška zemljišta na novoizgrađenom reciklažnom dvorištu rebalansom ovogodišnjeg budžeta predviđeno je 100 hiljada kuna. Planirana su i sredstva u iznosu od 200 hiljada kuna za kupovinu nekretnine na Trgu palih boraca, koja će prema rečima načelnika Baćanovića služiti za društvene namene.

S obzirom da će 5. maja biti održani redovni izbori za manjinska veća, rebalansom budžeta planirana su sredstva u iznosu od 70 hiljada kuna za predstojeće izbore.

Za sitni inventar i saobraćajnu signalizaciju u ovoj godini planirano je dodatnih 20 hiljada kuna, odnosno ukupno 50 hiljada kuna, a za dogradnju Vatrogasnog doma dodatnih 25 hiljada kuna tj. ukupno 625 hiljada kuna.

Novina je I da će Opština Borovo finansirati čipovanje pasa. Za finansiranje čipovanja pasa, kontrolu čipovanja pasa i nabavku čitača mikročipa predviđena su sredstva u iznosu od ukupno 125 hiljada kuna.

– Po zakonu smo dužni da provedemo kontrolu čipovanja pasa. Za kontrolu će biti zadužen naš komunalni redar, u skladu sa svojim ovlaštenjima. Da bi našim građanima olakšali ovaj postupak, Opštinsko veće je odlučilo da u potpunosti finansira čipovanje pasa, odnosno do dva psa u svakom domaćinstvu biće čipovana besplatno, na teret opštinskog budžeta, a vlasnici su obavezni vakcinisati pse protiv besnila. Na ovaj način Opština Borovo želi unaprediti brigu o životinjama i pomoći vlasnicima pasa, da njihovi psi budu propisno označeni i da se ispune zakonske obaveze, kako građana tako i nas, kao jedinice lokalne samouprave. Ostavićemo jedan razuman rok od mesec i po do dva meseca. Nakon toga će naš komunalni redar ići u kontrolu i utvrditi da li je svaki pas čipovan. Ukoliko to nije slučaj, ostaviće se rok, ne duži od 15 dana, za čip ovanje psa. Ako vlasnik i u tom dodatnom roku ne ispoštuje svoju obavezu biće sankcionisan – upozorava Baćanović.

Opštinsko veće opštine Borovo usvojilo je i završni obračun budžeta Opštine Borovo za 2018.

Predsednik Opštinskog veća opštine Borovo Srđan Jeremić zadovoljan je izvršenjem prošlogodišnjeg budžeta, koji je ostvaren u iznosu od 16 miliona i 327 hiljada kuna.

– Zahvaljujući poreskoj reformi i fiskalnoj decentralizaciji Opština Borovo je samo na osnovu poreza na dohodak ostvarila prihod od oko 9 miliona i 650 hiljada kuna. Od poreza na promet nekretnina ostvaren je prihod od 225 hiljada kuna, što je više od planiranog i dokaz da se i u Borovu kupuju nekretnine, kako kuće tako i zemljište. To je pozitivno i ohrabrujuće, jer pokazuje da i u ovoj sredini ljudi žele da ostanu i da ovde žive – napominje Jeremić.

Značajna sredstva, dodaje Jeremić, ostvarena su i preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost, ukupno 2 miliona i 868 hiljada kuna. Od zakupa poljoprivrednog zemljišta ostvaren je prihod od 360 hiljada kuna, a od komunalne naknade u opštinsku kasu se slilo 776 hiljada kuna.

D.Zečević