Građani Vukovarsko-sremske županije Novu godinu dočekali na gradskim trgovima i ugostiteljskim objektima. Prva beba rođena u vukovarskoj bolnici u ovoj godini je Pavle Lukić iz Negoslavaca.

S prvim danom 2019.godine na snagu stupili brojni zakoni iz porezne i penzione reforme.

Obnova pravoslavnog hrama u Borovu nastavlja se radovima na fasadi. Prošlu godinu obeležilo podizanje pozlaćenog časnog krsta na obnovljeni crkveni toranj.

Razvrstavanje komunalnog otpada na kućnom pragu i smanjenje njegove količine, prioritet je komunalnog preduzeća Čvorkovac u Dalju.

Na području Vukovara i okoline u prošloj godini evidentirano 277 saobraćajnih nesreća što je za 27 odsto manje u odnosu na prethodnu godinu.