Načelnik Opštine Borovo Zoran Baćanović raspisao je javni konkurs za sufinansiranje udruženja građana, koja deluju na području Opštine Borovo za 2019. godinu. 
Prijave s traženom dokumentacijom treba dostaviti do 27. januara 2019. na adresu Opštine Borovo.

Tekst javnog konkursa, kao i uputstva za podnosioce prijava i ostali popratni obrasci objavljeni su na mrežnim stranicama Opštine Borovo: www.opcina-borovo.hr