Nazovite nas: +385 (0)32 438 238

U Vukovaru održana konferencija o razvoju sistema odbrane od poplava

U Vukovaru je održana nacionalna konferencija „Dobre prakse, inovacije i razvoj sistema u odbrani od poplava“ organizovana u sklopu aktivnosti koje provodi DAREnet, mreža nacionalnih stručnih timova koji rade na zaštiti od poplava na području celog Dunavskog sliva. Organizator konferencije je Državna uprava za zaštitu i spašavanje , hrvatski član DAREnet mreže i vodeća organizacija zaštite i spašavanja ljudi, dobara i okoliša u Republici Hrvatskoj.

Konferencija predstavlja platformu za razmenu znanja i iskustava među praktičarima koji se bave poplavama u Dunavskoj regiji.

Na današnjoj konferenciji u Vukovaru domaći stručnjaci i praktičari razmenili su svoja iskustva i znanja te ukazali na moguća rešenja i alate u prevenciji od poplava. DAREnet mreža nositelja odbrane od poplava, koordinatora sistema civilne zaštite, nadležnih tela lokalne i regionalne samouprave potpomognuta je multidisciplinarnom zajednicom partnera kao što su akademici, industrijalci i mnogi drugi.

“Kroz projekat DAREnet izgradiće se sistem umrežavanja timova svih država Dunavskog sliva radi uspostave bolje preventive, dobijanja boljih informacija o porastu vodostaja i svega važnog za odbranu od poplava pojedine države na svom delu sliva”, rekao je zamenik zapovednika civilne zaštite Republike Hrvatske Mladen Baričević.

“U poslednjih 15 godina područje Dunava pogodilo je čak 7 velikih poplava. U Hrvatskoj su problemi sa poplavama počeli 2010. godine, a za to su velikim delom krivi ekstremni vremenski uslovi”, dodao je Baričević.

Konferenciji je prisustvovao Zdravko Kelić, načelnik Štaba Civilne zaštite Vukovarsko-sremske županije koji je istakao da mu je posebno drago što se konferencija odvija upravo u našoj županiji.

Projekat izgradnje i održanja DAREnet mreže započeo je u septembru 2017. godine i traje pet godina, do 2022., a provodi se u sklopu programa Evropske unije za istraživanje i inovacije “Horizont 2020”.

Ovaj projekat vredan je oko 3,5 miliona eura, a Hrvatskoj od toga pripada oko 90.000 evra.

Pregled stranice

Trenutno na stranici: 4
Današnje posete: 728
Ukupan broj poseta: 1020865

RAPSODIJA d.o.o.
Glavna 5A, 32227 BOROVO,
Tel: 032 438 238, Fax 032 438 239
marketing@radio-borovo.hr