Načelnik Opštine Borovo Zoran Baćanović i direktorica opštinskog Komunalnog preduzeća Eko-Dunav Ljiljana Jakovljević održali su u četvrtak 28. novembra, u velikoj sali Kulturnog centra u Borovu,  informativnu radionicu o izgradnji Reciklažnog dvorišta u Borovu i novom načinu odvoza i gospodarenja otpadom koji će uskoro početi da se primenjuje u Borovu.

” Upoznali smo prisutne sa svime onime što će u narednih nekoliko meseci biti provedeno i uputili ih da na jedan dobar i kvalitetan način spremno dočekaju novi način raspolaganja i gospodarenja otpadom”, rekao je Baćanović i dodao da će postupak nabavke spremnika za odvojeno prikupljanje otpada biti pokrenut posle Nove godine te da će svako domaćinstvo do leta, pored zelene kante za mešani komunalni otpad i plave za papir, besplatno,  na revers,  dobiti i žutu kantu za plastiku te komposter. Osim toga svako domaćinstvo će dobiti i brošuru koja će služiti kao uputstvo  na koji način i kako mogu da razvrstavaju sve kategorija otpada.

Baćanović je prisutnima pojasnio i novi sistem naplate odvoza komunalnog otpada koji će zaživeti puštanjem u rad Reciklažnog dvorišta, kroz tri do četiri meseca.

“Cena će se sastojati iz fiksnog i varijabilnog dela. Sve kante će biti čipovane i kamion Komunalnog preduzeća Eko Dunav će imati opremu koja će beležiti broj pražnjenja zelenih kanti . One će se moći prazniti od 2 do 4 puta, a u zavisnosti od broja pražnjenja formiraće se mesečna cena za svako domaćinstvo”, pojasnio je Baćanović.

Odvoz papira i plastike, kao i odlaganje otpada na Reciklažnom dvorištu neće se naplaćivati.

S.Velebit