Nazovite nas: +385 (0)32 438 238

Primarna pravna pomoć osetljivim društvenim grupama i u Borovu

Udruženju za podršku žrtvama i svedocima odobren je projekat „ Zajedno do cilja – Primarna pravna pomoć osetljivim društvenim grupama“ koji će biti finansiran od strane Ministarstva pravosuđa, a odnosi se na pružanje besplatne pravne pomoći.

Partneri na projektu su Udruženje žena Vukovar i Žensko udruženje “Izvor” Tenja.

– Udruženje je od 2015. godine ovlašteni pružalac besplatne pravne pomoći. Sada smo jedino udruženje u Vukovarsko-sremskoj županiji koje je dobilo sredstva u tu svrhu. Svima koji nam se obrate za pomoć, uz ugodan razgovor i emocionalnu podršku, pružamo pravni savet, opštu informaciju o pravima ili ih upućujemo na odgovarajuće institucije ili organizacije koji im mogu više pomoći u ostvarivanju prava – rekla je u razgovoru za Radio Borovo Melita Bošnjak iz Referentnog centra Vukovar.

Zahvaljujući odobrenim sredstvima Ministarstva pravosuđa zaposleni u udruženju će do kraja 2018. godine ići na terenski rad s korisnicima. Terenske posete će biti u Vukovarsko-sremskoj i Osječko – baranjskoj županiji u mestima: Vinkovci, Županja, Borovo, Đakovo , Erdut i Dalj, a svakodnevno pružaju primarnu pravnu pomoć u kancelarijama u Vukovaru i Osijeku.

Najčešći upiti korisnika do sada su bili vezani za područja socijalnih prava, naslednog prava, upravnog prava – upravni postupci, alimentacije, radnog prava i prava radnika, ugovora, ovrhe, penzionog prava i prava starijih osoba.

Za besplatnu pravnu pomoć – primarnu pravnu pomoć, korisnici se mogu obratiti u kancelarije u Vukovaru i Osijeku ( telefon kancelarije uVukovaru je 032/639-333, a e-mail : rfc.vukovar@gmail.com ), a mogu i lično doći u Udruženje čije se prostorije nalaze na adresi: Ljudevita Gaja 12, Vukovar.

Pregled stranice

Trenutno na stranici: 11
Današnje posete: 714
Ukupan broj poseta: 1020851

RAPSODIJA d.o.o.
Glavna 5A, 32227 BOROVO,
Tel: 032 438 238, Fax 032 438 239
marketing@radio-borovo.hr