Srpska pravoslavna parohija u Dalju organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog i svetinje Crne Gore i Hercegovine od 7. do 9. septembra. Za više informacija možete se obratiti svešteniku Milošu Kuzmanoviću, na broj telefona: 099/437 64 30.