Damir Kurtović, direktor investicija u ENNA grupi, gradonačelnik Vukovara Ivan Penava i pročelnica Upravnog odeljenja za privredu, poljoprivredu i međunarodnu saradnju Marijana Grubišić danas su u Vukovarskoj privrednoj zoni obišli radove na izgradnji kogeneracijskog postrojenja za proizvodnju električne i toplotne energije iz drvne biomase – ENNA biomasa Vukovar.Radovi na izgradnji postrojenja započeli su u maju ove godine, a puštanje u rad planira se za novembar ove godine.

„ENNA biomasa Vukovar je kogeneracijsko postrojenje za proizvodnju električne i toplotne energije iz drvne biomase na lokaciji Vukovarske privredne zone. Predviđena nazivna snaga proizvodnje električne energije je 495 kW te 1 Mwth toplinske energije. Postrojenje će raditi približno 8.000 sati godišnje. Veći deo proizvedene električne energije (93%) plasiraće se u mrežu na osnovu ugovora o otkupu električne energije s HROTE-om dok će se manji deo (7%) koristiti za vlastite potrebe i opštu potrošnju na objektu kogeneracije. Toplotna energija (oko 50%) trošiće se na području postrojenja za sušenje sirovine dok će se preostali deo toplotne energije plasirati vanjskim potrošačima u Privrednoj zoni Vukovar“, rekao je direktor investicija u ENNA grupi Damir Kurtović.

Reč je o investiciji vrednoj 25 miliona kuna, koja predstavlja nastavak saradnje Prvog plinarskog društva u okviru koga deluje ova firma i grada Vukovara, dodao je Kurtović.

U Vukovarskoj Privrednoj zoni, gde se gradi ovo postrojenje, trenutno je zaposleno oko 300 ljudi, rekla je pročelnica Upravnog odeljenja za privredu, poljoprivredu i međunarodnu saradnju u Gradu Vukovaru Marijana Grubišić, a stepen njene popunjenosti je nešto više od 60 odsto.

 

S.Velebit