Odbor za priznanja Skupštine Vukovarsko-sremske županije objavio je javni poziv za podnošenje predloga za dodelu priznanja Županije. Pozivaju pojedinice, pravne osobe i njihove organizacione oblike da podnesu svoje predloge do 30. septembra ove godine.

Priznanja Županije su: Počast, Nagrada i Povelja Županije.

Počasti se dodeljuju državnicima, funkcionerima i istaknutim pojedincima, domaćim i stranim državljanima, inostranim i međunarodnim organizacijama te pravnim osobama, koji su značajno doprineli opštem napretku i promovisanju položaja i ugleda županije ili dali zapažen doprinos razvoju određene delatnosti i opštem napretku županije.

Nagrada ili povelja se dodeljuje za izuzetna ostvarenja na području: privredne delatnosti, nauke i kulture, prosvete, zdravstva i socijalne zaštite, tehničke kulture, fizičke kulture i sporta, lokalne samouprave, očuvanja i zaštite životne sredine i humanitarnog delovanja, a može se dodeliti pojedincima, grupama za kolektivna ostvarenja i pravnim osobama.

Nagrada za životno delo dodeljuje se pojedincima koji žive na području županije ili su na tom području proveli deo života, tokom kojeg su postigli ostvarenja zbog kojih se nagrađuju.

Predlozi se mogu podneti do 30. septembra na adresu: Vukovarsko-sremska županija, Županijska skupština, Odbor za priznanja, Glagoljaška 27/II, 32 100 Vinkovci, s naznakom “Za dodelu priznanja”.