Porezna uprava najavila da kreću povrati poreza za oko 490 hiljada građana.

Proizvođačima belog luka ove godine vremenski uslovi nisu išli na ruku. Neki od njih nameravaju promeniti poljoprivrednu kulturu.

Fudbalski klub Negoslavci obeležio 90 godina postojanja.