Grad Vukovar je ove godine obezbedio 800 hiljada kuna za bespovratne potpore poljoprivrednicima. Ugovore je danas u vukovarskoj gradskoj većnici primilo 45 poljopivrednika, od kojih 21 pčelar.

Konkurs za subvencionisane stambene kredite za mlade biće raspisan početkom septembra, najavio je ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar i pozvao zainteresovane da počnu prikupljati dokumentaciju.

U Srbiji najavljuju izmene i dopune Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma kojim će ćirilica biti obavezna u službenoj i komunikaciji u pravnom prometu.