U Vukovaru su danas uručeni ugovori o bespovratnim potporama u poljoprivredi koje je dobilo 45 poljoprivrednika. Ukupna vrednost ugovora je oko 480 hiljada kuna, grad je troškove sufinansirao u intenzitetu od 50 do 80 odsto ovisno o meri, a najveći interes pokazali su pčelari na koje se odnosi 21 ugovor, odnosno gotovo polovina podnesenih zahteva.

Među njima je i Milorad Gaković iz Vukovara koji se pčelarstvom bavi već 25 godina, a danas ima 170 košnica pčela. Potporu će, kaže, iskoristititi za obnavljanje opreme koja je dotrajala. Poticajna sredstva grada Vukovara dobro su došla i Nikoli Sakiću iz Borova naselja koji se treću godinu bavi voćarstvom, a želja mu je da nabavi odgovarajući sistem navodnjavanja voćnjaka. Na pet hektara zemljišta zasadio je 1500 stabala dunje, 500 kajsije i 500 šljive.

Programom bespovratnih potpora u poljoprivredi na području grada Vukovara ove godine je obezbeđeno 800 hiljada kuna, što je 300 hiljada kuna više nego prošle godine, istakao je gradonačelnik Ivan Penava dodajući da uz 200 hiljada kuna namenjenih za zadrugu vinara, ukupno milion kuna je usmereno na poticanje razvoja poljoprivrede.

Javni poziv poljoprivrednicima objavljen je sredinom aprila ove godine, a sadrži 14 mera. Budući da sva planirana sredstva nisu utrošena, poziv je i dalje otvoren, sve do 1.decembra ove godine.