Opštinsko komunalno preduzeće “Eko-Dunav” iz Borova raspisalo je konkurs za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – za radno mesto referenta, odnosno referentkinje za upravne administrativne poslove, za dva radnika ili radnice na puno radno vreme.

Konkurs je otvoren od 25. jula do 6. avgusta. Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove: da su hrvatski državljani, da imaju prebivalište na području opštine Borovo i da su radno sposobni, više stručne spreme, smera ekonomija. Od informatičkih znanja potrebno je poznavanje osnova informatike i osnova korištenja računara u Windows okruženju.

Na konkurs se mogu javiti nezaposlene osobe do navršenih 30 godina, koje nemaju više od 12 meseci straža u zvanju za koje su se obrazovale i prijavljene u evidenciju Zavoda za zapošljavanje 30 dana. Kandidati trebaju priložiti sledeću dokumentaciju: molbu u kojoj treba navesti naziv radnog mesta za koje se kandidat prijavljuje, biografiju, fotokopiju lične karte, OIB-a i dokaz o stručnoj spremi. Kandidati s pripadajućom dokumentacijom treba da dođu lično u “Eko – Dunav”, čije je sedište na adresi: Glavna 3, Borovo.