U toku su prijave za besplatne edukacije, koje organizuje Učilište Studium – ustanova za obrazovanje odraslih, u saradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Područnim uredom Vukovar. Edukacije se provode u sklopu projekta “EduAkcija – Edukacijom do povećanja zapošljivosti”.

Zainteresovane osobe dobiće priliku za osposobljavanje za zanimanje zavarivača TIG postupkom, usavršavanja za poslove montera fotonaponskih sistema, prekvalifikacije za zanimanja kuvara, konobara ili osposobljavanja za jednostavne poslove u kuvarstvu, za zanimanja barmena i pripremaoca koktela.

Na ove besplatne edukacije mogu se prijaviti sve zainteresovane odrasle osobe s nižim stepenom kvalifikacija, ako imaju između 15 i 34 godine i završenu samo osnovnu školu te dugotrajno nezaposlene osobe starije od 34 godine.

Upravo ovim projektom kroz 36 meseci kontinuirano će se provoditi edukacije, osposobljavanja i prekvalifikacije u deficitarna zanimanja, konkurentna na tržištu rada.

Zainteresovane osobe se mogu prijaviti najkasnije do 15. septembra ove godine na broj telefona 032/617-100 ili na broj mobilnog telefona 091/376-1661, odnosno putem e-mail adrese studium.eduakcija@uciliste.n et.