Državni zavod za statistiku objavio najnovije demografske podatke. U deset godina se broj stanovnika u Hrvatskoj smanjio za 204 hiljade.

Kroz projekte tri ministarstva, Vlada obezbedila 30 miliona kuna za projekte lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja u područjima u kojima žive pripadnici nacionalnih manjina.

U okviru projekta “Pokretne slike umetnosti i kulture” Info centra za mlade, održan kamp za mlade u Osijeku.