Zvanični dueti pre Drugog svetskog rata na Radio Beogradu nisu mnogo poznati, a pretpostavlja se da ih nije bilo mnogo. Pominje se duet sestre i brata Lele Đorđević i Sime Begovića, šefa tadašnjeg narodnog orkestra, koji su pevali makedonske narodne pesme, a pojavio se i dečački duet Milorad Vasiljević – Dušan Đorđević s dalmatinskim pesmama. Oni su karijeru nastavili i posle rata, a zbog svoje popularnosti zvali su ih „srpski Dalmatinci”. Ostali dueti iz predratnog perioda bili su samo jednostavan spoj dvaju pevača koji za određenu priliku izvode prikladan repertoar. Dueti koji su trajali i bili popularni na Radiju javili su se tek nakon 1945. godine.

  Duet sestara Radulović, Vere (1925) i Nade (1931, udata Jovanović), pojavio se 1949. godine na Radio Beogradu 2. Nakon što je ta stanica 1950. godine zatvorena, pevači koji su želeli da pređu na Radio Beograd, morali su da ponovo polažu audiciju. To nije važilo i za ovaj vrsni duet, koji je za samo godinu dana već bio vrlo popularan i afirmisan, a one su primljene da rade i kao službenice sa stalnom platom. Repertoar dueta Radulović–Jovanović činile su pesme iz Šumadije, Vojvodine i starogradske, varoške pesme. U vreme najstrože zabrane pevanja komponovanih narodnih pesama na Radiju, one su na mala vrata donosile te pesme lukavo govoreći da su ih čule i naučile u nekom selu. Svakako, u pitanju su bile kvalitetne i u narodnom duhu pisane pesme koje su ličile na izvorne i to je moglo da prođe.
Duet Radulović–Jovanović bio je i ostao najbolji srpski duet koji je ikada pevao na ovim prostorima. U svom repertoaru nikada nisu imale lošu pesmu, bilo izvornu bilo komponovanu. Snimile su preko 150 trajnih snimaka u Radiju, sa svim ansamblima i orkestrima, a većina njih našla se i na gramofonskim pločama. Učestvovale su na mnogim takmičenjima i gostovale širom Evrope i bivše Jugoslavije, a pevale su preko 30 godina i dobile status istaknutih umetnica. Nakon smrti Đorđa Karaklajića (1912–1986), idejnog tvorca ženske pevačke grupe „Šumadija”, Nada je preuzela vođstvo nad tim sastavom i bila na njegovom čelu sve do 1991. godine. O svemu više  slušajte u  emisiji ” Starogradska riznica ” uživo :