Nazovite nas: +385 (0)32 438 238

Konkurs za direktora SKC Vukovar

Upravno veće Srpskog kulturnog centra Vukovar raspisalo je 30. maja konkurs za imenovanje direktora ove ustanove.

Visoka stručna sprema, poznavanje srpskog jezika, ćiriličnog pisma i srpske nacionalne istorije i najmanje pet godina rada u kulturi, uslovi su koje treba da ispune potencijalne kandidatkinje ili kandidati.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti : biografiju, dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (domovnicu), dokaz o stručnoj spremi, dokaz o radnom stažu u kulturi i potvrdu da protiv kandidata nije pokrenut krivični ili prekršajni postupak, ne stariji od šest meseci.

Direktora imenuje i razrešava Skupština Zajedničkog veća opština. Mandat direktora traje 5 godina.

 

Prijave se podnose u roku od 15 dana, od dana raspisivanja konkursa, neposredno ili poštom na adresu; Ustanova u oblasti kulture “Srpski kulturni centar”, Eugena Kvaternika 1, 32000 Vukovar.

Pregled stranice

Trenutno na stranici: 4
Današnje posete: 147
Ukupan broj poseta: 1139942

RAPSODIJA d.o.o.
Glavna 5A, 32227 BOROVO,
Tel: 032 438 238, Fax 032 438 239
marketing@radio-borovo.hr