Info plus, 6. jun 2018.

Info plus, 6. jun 2018.

Održana sednica Gradskog veća Vukovara, na kojoj je usvojen Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Vukovara. Na aktuelnom satu gradonačelnika o menadžerskim ugovorima, klizištima i sanaciji fasada na privatnim objektima koji su kulturno dobro. PRONI Centar za socijalno podučavanje/Info centar za mlade Vukovar sutra organizuju

pročitaj više...

VuMI – Vukovar, mladi i informisanje

PRONI Centar za socijalno podučavanje Vukovar devetu godinu zaredom, u okviru svog programa Info centar za mlade Vukovar organizuje Dan informisanja mladih pod nazivom “VuMi” – Vukovar, mladi i informisanje. Glavni cilj ovog programa je podići nivo informisanosti mladih o mogućnostima i izborima koji im se nude, te ukazati javnosti

pročitaj više...