Opština Borovo raspisala je Javni poziv za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnog rada “Revitalizacija priobalnog područja i uređenje okoliša – III faza”. Traži se 10 radnika za uređenje okoliša, koji će biti zaposleni puno radno vreme na 6 meseci. Mogu se javiti osobe bez kvalifikacije, sa završenom osnovnom ili srednjom školom.

Revitalizacija javnih površina područja uz obalu Dunava podrazumeva krčenje zapuštenih terena, izgradnju prtenih puteva, pristupnih prilaza za sportski ribolov, uređenje postojeće opreme na dečjem igralištu, izrada i postavljanje sedećih delova klupa i druge izletničke opreme od drveta, uređenje delova za sport i rekreaciju nasipanjem peska i postavljanjem stupova i mreže za odbojku na pesku i drugo.

Osobe koje su radile u javnim radovima u vremenu dužem od 12 meseci unazad 3 godine ne mogu biti uključene u javni rad. Kandidati uz potpisanu molbu trebaju priložiti biografiju, fotokopiju lične karte, dokaz o završenom obrazovanju, podatak o dužini prijave u evidenciji HZZ-a i fotokopiju e-knjižice HZMO-a.

Javni poziv je otvoren do 1.juna. Prijave se dostavljaju na adresu: Opština Borovo, Glavna 3, Borovo s naznakom Zapošljavanje u javnom radu – Revitalizacija priobalnog područja i uređenje okoliša – III faza.