Povodom dana škole Ekonomska škola Vukovar organizovala je danas u centru Vukovara 6. Regionalni sajam Vežbeničkih firmi. Na štandovima duž šetališta u centru grada učenici su predstavili svoje projekte – fiktivne firme, koje u okviru predmeta Vežbenička firma provode kroz 3. i 4. razred srednjoškolskog obrazovanja u školama ekonomske struke
 
U okviru sajma učenici su predstavili svoja znanja i veštine otvaranja firme, upravljanja, zapošljavanja radnika, vođenja računovodstva, marketinga i ostalih aktivnosti usvojenih u nastavnim predmetima.
 
“Cilj ove manifestacije je približiti široj javnosti rad naših učenika koji kroz dve godine obrazovanja, kroz treću i četvrtu godinu, naši učenici ekonomisti i komercijalisti dobijaju redovni predmet Vežbenička firma. Na ovaj način oni prezentuju sve što su naučili ne samo kroz te dve godine nego kroz čitavo srednjoškolsko školovanje jer se kroz Vežbeničku firmu isprepliću svi strukovni predmeti”, rekla je direktorka ove vukovarske škole Mira Majstorović.
 
Pored Ekonomske škole Vukovar na sajmu su učestvovali i učenici ekonomskih škola iz Osijeka, Valpova, Našica, Dalja i Vinkovaca. Sajam je po prvi put održan u Vukovaru, a posetio ga je veliki broj učenika i drugih posetilaca, ali i preduzetnika, kaže direktorka Majstorović. U sklopu Sajma održano je i nekoliko radionica za učenike osmih razreda vukovarskih škola.