Na sednici Koordinacije župana Bože Galića, gradonačelnika i načelnika Vukovarsko-sremske županije predstavljena Razvojna županijska strategija za period do 2020.godine, čije se usvajanje očekuje tokom idućeg meseca.

Predstavnici grada Vukovara protiv usvajanja županijske razvojne strategije, budući da je tim dokumentom definisana izgradnja višenamenskog kanala Dunav-Sava, čemu se gradske vlasti protive. 

Opština Borovo za 186 hiljada kuna kupila nekretninu za potrebe opremanja Etno kuće i razvoja turizma na području Borova.

U organizaciji udruženja “Čuvari srpskog identiteta” u Osijeku održan kulturno-umetnički program “Zaigrajmo zajedno”.