Opštinsko veće opštine Borovo donelo je na sinoćnjoj sednici Odluku o usvajanju završnog obračuna budžeta Opštine Borovo za 2017. godinu. Predsednik ovog predstavničkog tela Srđan Jeremić izrazio je zadovoljstvo realizacijom prošlogodišnjeg budžeta što, kako je ocenio, daje optimizam i u vremenu koje dolazi.

– Zaista iznad očekivanja, jer smo uspeli da realizujemo budžet za 2017. godinu u iznosu od oko 8,5 miliona kuna. Prethodnih godina budžet se kretao u iznosu od 6,2 do 6,4 miliona kuna. Povećanje od dva miliona kuna nije zanemarivo i sigurno da Opštini Borovo daje razloga za optimizam i u vremenu koje dolazi. Svi prihodi koji čine važne stavke budžeta, od poreza na dohodak do prihoda od komunalne naknade i prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta bili su na projektovanom nivou. Ono što pozitivno iznenađuje su potpore iz državnog budžeta, značajno veće od planiranih. One su na nivou od 3,8 miliona kuna, a mi smo ih planirali u iznosu od 2,7 miliona kuna. To nas ohrabruje i daje nadu da će svi projekti koje smo planirali za ovu godinu biti ostvareni, prvenstveno zato što je novom fiskalnom, odnosno poreskom politikom izvršena decentralizacija poreskih sredstav a za 2018.godinu. Po tom osnovu mi smo planirali ovogodišnji budžet koji je tri puta veći nego što je, primera radi, bio 2016. godine, kada je iznosio 6,4 miliona kuna. U 2018.godini planirani budžet je 18 miliona kuna – rekao je Jeremić.

Veće je jednoglasno i bez rasprave usvojilo izveštaj o radu načelnika Zorana Baćanovića, za period od 1. jula do 31. decembra prošle godine, a usvojen je i Plan upravljanja (gospodarenja) otpadom Opštine Borovo za period od 2018. do 2024. godine.

Prema rečima načelnika Zorana Baćanovića, donošenje ovog Plana omogućiće Opštini Borovo da aplicira za sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost.

– Ovaj Plan podrazumeva sve zakonske mere i regulative, koje nam nalaže Zakon o održivom gospodarenju otpadom. Na taj način otvara nam se mogućnost da apliciramo za sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost i da nabavimo potrebnu komunalnu opremu, kante, kontejnere, plastične kese za PET ambalažu i novo komunalno vozilo za odvoz smeća – kazao je Baćanović i podsetio da će Fond ove investicije sufinansirati u iznosu od 90 odsto bespovratnih sredstava. Nabavka komunalne opreme omogućiće meštanima Borova da odvojeno prikupljaju otpad na kućnom pragu, kako nalaže zakon i u skladu s odgovornim i održivim upravljanjem otpadom.

Na sednici je doneta i odluka o pokretanju postupka promene režima vlasništva na katastarskim česticama broj 189/1 i 2454/1 katastarske opštine Borovo, u svrhu izgradnje reciklažnog dvorišta, odnosno parkinga kod Dečjeg vrtića “Zlatokosa”. Izgradnja reciklažnog dvorišta u Borovu počela je krajem februara, dok je projekat izgradnje parkirališta kod vrtića u fazi izrade projektne dokumentacije.

Većnici su doneli i odluku o imenovanju Komisije za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Na predlog opštinske Komisije za izbor i imenovanje, koji je usvojen na sednici Veća, novoizabrani članovi Komisije za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske su: Snežana Velebit (diplomirana pravnica), Davor Kosanović (diplomirani geodeta), Momir Petrović (diplomirani agonom) i većnici Dušan Latas i Milan Rakić. Komisiju čine predstavnici struke i predstavničkog tela opštine Borovo, a uslov je i da članovi nisu u sukobu interesa, odnosno da neće tražiti državno poljoprivredno zemljište u zakup.

Razmotren je i predlog za kupovinu skloništa za zbrinjavanje napuštenih životinja u skladu sa Zakonom o zaštiti i životinja i Zakona o lovstvu, koji je jedinicama lokalne samouprave, odnosno gradonačelnicima i načelnicima uputio vukovarsko-sremski župan Božo Galić te dopis Veterinarske stanice Vukovar, koja planira izgradnju skloništa vlastitim sredstvima. Načelnik Baćanović podsetio je na obavezu jedinica lokalne samouprave da u skladu s novim Zakonom o zaštiti životinja do kraja juna provedu kontrolu čipovanja pasa. Na sednici se mogao čuti i predlog, koji još nije usvojen, ali se razmatra, da Opština Borovo iz svog budžeta finansira čipovanje pasa vlasnika s prebivalištem na području Borova, što bi bila motivaciona mera za sve odgovorne vlasnike kućnih ljubimaca i dobrobit životinja.

Odgovarajući na pitanje većnika Zorana Kojića, načelnik Zoran Baćanović rekao je kako bi radovi na izgradnji kanalizacije u Borovu trebali biti završeni u maju ove godine. Kojić je pitao i kada će se građani Borova moći priključiti na novoizgrađenu kanalizacionu mrežu. Po rečima načelnika Baćanovića, to zavisi od dobijanja upotrebne dozvole, ali i dinamike radova na izgradnji kolektora u ulici Petri skela u Vukovaru, koji bi trebali biti završeni u avgustu, ali kasne.

– Posao na izgradnji kanalizacije u Borovu ušao je u završnu fazu. Prema rečima glavnog inženjera završetak radova očekuje se u maju, kada bi trebao biti podnesen i zahtev za dobijanje upotrebne dozvole. Sanacija državne ceste D-519 u punom profilu očekuje se u junu. Ostaje nam još da se izborimo za sanaciju lokalnih cesta, oborinskih kanala i kućnih veža, da se to sve dovede u prvobitno stanje. Priključak će zavisiti ne samo od dobijanja upotrebne dozvole, već i izgradnje kolektora na Petri skeli. Radovi na izgradnji kolektora kasne, ali čim on bude izgrađen, nadamo se ili krajem ove godine ili početkom 2019.godine, da će svi zainteresovani meštani moći tražiti priključak na kanalizacionu mrežu – pojasnio je načelnik Baćanović.

D.Zečević