Opština Borovo raspisala je konkurs za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, za jednog radnika, referenta ili referentkinju za upravne administrativne poslove.

Konkurs će biti otvoren od 28. marta do 5. aprila.

Uslovi su završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju, a od informatičkih znanja potrebno je poznavanje osnova informatike i korištenja računara.

Kandidati trebaju priložiti sledeću dokumentaciju: molbu, u kojoj je potrebno navesti naziv radnog mesta za koje se kandidat prijavljuje, biografiju i dokaz o stečenoj stručnoj spremi.

Molbu treba doneti lično u Opštinu Borovo, na adresu: Glavna broj 3 u Borovu.