Danas je na programu novo izdanje Baštine, emisije o nacionalnim manjinama. Iz sadržaja emisije najavljujemo:

Zamenik gradonačelnika Vukovara iz reda srpske nacionalne manjine Srđan Milaković smatra da se u tom gradu ne poštuje pravo srpske zajednice na proprocionalno zapošljavanje.

O aktivnostima slovačke nacionalne manjine u Radošu kod Iloka razgovaramo sa Zlatkom Pucovskim, predsednikom Matice slovačke Radoš

Centralna biblioteka Srba u Hrvatskoj raspisala konkurs za Festival dečje ilustracije.