Zajedničko veće opština objavilo je 26. marta Javni poziv za podnošenje predloga za priznanja Zajedničkog veća opština. Pozivaju građane, grupe od najmanje tri predlagača, pravne osobe, ustanove i članove skupštine Zajedničkog veća opština da podnesu svoje predloge za priznanja – Plaketu i Povelju Zajedničkog veća opština.

Plaketa je javno priznanje koje se dodeljuje za izuzetna ostvarenja postignuta na području Zajedničkog veća opština, a u korist promocije i sveukupnog jačanja srpske etničke zajednice. Dodeljuje se za izuzetna dostignuća u oblasti: nauke, obrazovanja, kulture i sporta, društvenog razvoja i ekonomskog napretka. Plaketa se može dodeliti za životno delo ili za izuzetan uspeh u određenoj delatnosti u periodu od osnivanja Zajedničkog veća opština do danas. Plaketa se može dodeliti pojedincu ili pravnoj osobi ( ustanovi i organizaciji) koja živi ili deluje na području Zajedničkog veća opština, Republike Hrvatsk e, Repub like Srbije i srpske dijaspore.

Povelja je javno priznanje Zajedničkog veća opština za doprinos očuvanju i razvoju nacionalnog, kulturnog i duhovnog identiteta srpske etničke zajednice na prostoru delovanja Zajedničkog veća opština. Dodeljuje se za poseban doprinos i razvoj u oblasti : ekonomije – privrede, obrazovanja, kulture i sporta i za sveukupan društveni razvoj srpske etničke zajednice na prostoru Zajedničkog veća opština. Povelja se može dodeliti pojedincu, ustanovama i drugim pravnim osobama koje žive i rade na prostoru delovanja Zajedničkog veća opština, Republike Hrvatske, Republike Srbije i srpske dijaspore.

Predlozi za priznanja Zajedničkog veća opština treba da sadrže: biografiju kandidata sa detaljnim obrazloženjem zasluga i razloga zbog kojih se predlaže za priznanja Zajedničkog veća opština, podatke o statusu pravne osobe, delovanje te obrazloženje postignutih rezultata zbog kojih se predlaže za priznanja Zajedničkog veća opština, vrstu priznanja za koje se predlaže pojedinac ili pravna osoba i dokumentaciju koja potvrđuje opravdanost predloga, objavljene radove, analize, kritike, javne ocene struke, takmičarske rezultate i slično.

Priznanja će biti dodeljena na svečanosti povodom Dana Zajedničkog veća opština 23. maja ove godine.

Predlozi se mogu podnositi do 18. aprila lično ili poštanskim putem na adresu:

Zajedničko veće opština, Eugena Kvaternika 1, Vukovar, obavezno sa naznakom „Za dodelu priznanja“.