Pomeranjem kazaljke na časovniku za jedan sat unapred, s dva na tri sata, sutra 25. marta počinje letnje računanje vremena, izvestio je Državni zavod za meriteljstvo.

S letnim računanjem vremena prestaje obaveza paljenja svetala na vozilima tokom dana, osim za vozače mopeda i motocikla koji tokom cele godine moraju voziti s uključenim dnevnim svetlima.

Prelaskom na letnje vreme dolazi i do promena u obračunu električne energije pa se struja utrošena od 8 do 22 sata obračunava prema višoj tarifi, a od 22 do 8 sati prema nižoj tarifi.