Ukupno 48 osoba koje su pohađale edukacije iz računarstva na Učilištu “Algebra” danas su dobile evropske računarske diplome – ECDL. Reč je o međunarodno priznatom sertifikatu za korištenje računara, a obrazovanje je provedeno u okviru mera aktivne politike zapošljavanja koju provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Vukovar.

– Poslodavci u ponudama za zapošljavanje sve više traže osobe koje znaju raditi na računaru. Jedan ovakav sertifikat olakšava i poslodavcu i posloprimcu objektivne informacije o stepenu stečenog znanja rada na računaru – rekla je v.d. predstojnica vukovarskog HZZ-a Jasna Kolar.

Obrazovanje za zanimanja u kojima postoji nedostatak radne snage i dalje će se nastaviti, dodala je Kolar. Pozvala je zainteresovane da se prijave za ove programe.

– Prema našem dvogodišnjem planu za 2017. i 2018. godinu Područni ured Vukovar će u obrazovanje uključiti oko 360 osoba i to za zanimanja u kojima postoji nedostatak radnika. To su prvenstveno zanimanja u delatnostima građevine, ugostiteljstva, IT sektora i ostalih usluga. Pored toga imamo i kurseve stranih jezika, engleskog, nemačkog i italijanskog – rekla je Kolar i pozvala sve zainteresoovane da se prijave kod svog savetnika za neko od zanimanja.

Za vreme pohađanja edukacija nezaposlene osobe imaju pravo na novčanu pomoć i putni trošak u visini od 50 odsto minimalne plate, što trenutno iznosi 1375,92 kune.

S.Velebit