Grad Vukovar i ove godine isplatiće uskrsnice korisnicima prava na naknadu za troškove stanovanja sa socijalnim statusom. Jednokratnu pomoć od 250 kuna dobiće ukupno 265 korisnika, a korisnici Narodne kuhinje dobiće poklon-pakete.

Meštani Dalja, Erduta, Almaša i Dalj planine od 15. aprila ponovo će piti vodu sa vodocrpilišta u Dalju.

U Vukovaru uručene ECDL diplome, nezaposlenim osobama koje su u okviru mera aktivne politike zapošljavanja prošle edukaciju.

O ovim i ostalim aktuelnostima više u 17 časova!