Opština Borovo raspisala je “Javni konkurs za sufinansiranje udruženja u 2018. godini” koji je otvoren od 18. januara do 17. februara 2018. godine. Na konkurs se mogu prijaviti udruženja koja deluju na području Opštine Borovo, registrovana su pri nadležnom telu državne uprave Vukovarsko-sremske županije i upisana u registar neprofitnih organizacija. Po ovom Javnom konkursu Opština Borovo će iz budžeta finansirati 30 odsto redovnog rada udruženja i prijavljene, odnosno predložene, projekte udruženja.  Uz Prijavu na konkurs potrebno je dostaviti Rešenje o upisu u registar, Finansijski izveštaj o potrošnji budžetskih sredstava za 2017. god. (za udruženja koje su koristila budžetska sredstva Opštine Borovo) i opisni izveštaj provedenog programa ili projekta udruženja u 2017. godini.

“Do sada je Opština Borovo redovno finansirala rad udruženja prema programu javnih potreba u kulturi i sportu, određivali smo maksimalne iznose za korištenje budžetskih sredstava, a sada su udruženja obavezna da za svaku manifestaciju koju će prijaviti u obrascu tačno navedu finansijski osnov, sve troškove koje će ta manifestacija nositi i izvore njenog finansiranja”, rekla je Slobodanka Stevanović, pročelnica Jednistvenog upravnog odeljenja Opštine Borovo. 

Za finansiranje programa i projekata udruženja u opštinskom budžetu je obezbeđeno 438 hiljada kuna, i to za javne potrebe u kulturi 168 hiljada, za javne potrebe u sportu 200 hiljada te za ostale programe i projekte 70 hiljada kuna. 

Sve potrebne informacije i obrasci nalaze se na web stranici Opštine Borovo *www.opcina-borovo.hr .