Nazovite nas: +385 (0)60 338 338

Zahteve za stambeno zbrinjavanje treba podneti do 15.februara

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje podseća da se u periodu od 1.januara do 15. februara 2018. godine, mogu podnositi novi zahtevi za stambeno zbrinjavanje, kao i nadopunjavati postojeći zahtevi, u skladu sa Zakonom o područjima posebne državne skrbi.

Novi zahtevi za stambeno zbrinjavanje, nadopune postojećih zahteva objavljenih na listama prvenstva za 2017. godinu, kao i predaja novih te nadopune postojećih zahteva bivših nosilaca stanarskih prava čiji se zahtevi u skladu sa Zakonom ne objavljuju na listama prvenstva, predaju se u urede državne uprave u nadležnim županijama, odnosno upravnom telu Grada Zagreba, ovisno o gradu ili opštini gde se želi ostvariti stambeno zbrinjavanje.

Zahtevi za stambeno zbrinjavanje s lista prvenstva za 2017. godinu, o kojima nije odlučeno o pravu na stambeno zbrinjavanje rešenjem ureda državne uprave u županijama, prenose se na listu prvenstva za 2018. godinu, pri čemu se redosled na listi prvenstva iznova utvrđuje u skladu s Uredbom o kriterijumima za bodovanje zahteva za stambeno zbrinjavanje.

Liste prvenstva u 2018. biće objavljene najkasnije do 30.marta na internetskim stranicama ureda državne uprave u županijama kao i na njihovim oglasnim tablama.. Na objavljene liste prvenstva, podnosioci imaju pravo prigovora u predviđenom roku od petnaest dana. Izvršne liste prvenstva objavljuju se najkasnije do 15. maja.

RAPSODIJA d.o.o. - RADIO BOROVO
Glavna 5A, 32227 BOROVO,
tel/fax: +385 60 338 338.
tel: +385 32 439 004,
marketing@radio-borovo.hr

top-logo-radio-borovo-respo

Pregled stranice

Trenutno na stranici: 1
Današnje posete: 300
Ukupan broj poseta: 885265