Organizacije civilnog društva, aktivistkinje i političarke protestom u Zagrebu traže ratifikaciju Konvencije Veća Evrope za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici do kraja aktuelne saborske sednice.

U okviru obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 25.oktobra Udruženje B.a.b.e. organizovalo radionice s mladima.

Policija izvestila o nova dva slučaja drske prevare starijih sugrađana.