Povodom obeležavanja Međunarodnog dana volontera 5. decembra, Volonterski centar Vukovar objavio je konkurs za dodelu volonterske nagrade za 2017.godinu.
 
Volonterski centar Vukovar poziva sve pojedince, udruženja, ustanove i poslovne organizacije na području grada Vukovara da nominuju fizičke i pravne osobe za dodelu godišnje volonterske nagrade u sledećim kategorijama: nagrada za najvolonterku, nagrada na najvolontera i nagrada za promovisanje volonterstva koja se dodeljuje pravnim osobama. 
 
Volontersku nagradu dodeljuje nosilac programa Volonterskog centra Vukovar – PRONI Centar za socijalno podučavanje uz finansijsku podršku Grada Vukovara.
 
Broj nominacija nije ograničen, a rok za prijavu je do ponedeljka 20.novembra 2017. godine.
 
Prijave (nominacijski obrasci) mogu se slati e-mailom na: volonterski-vukovar@proni.hr, poštom ili dostaviti lično na adresu Volonterskog centra Vukovar, 204. vukovarske brigade 43, Vukovar, svakog radnog dana od 9 do 16 časova.