Opštinsko veće opštine Borovo osudilo vandalizam na mesnom groblju.

Zbog većeg priliva sredstava od planiranog izvršen rebalans budžeta opštine Borovo.

Nakon duge i teške bolesti preminuo Mirko Delibašić , dugogodišnji član Srpskog kulturnog društva “Prosvjeta”.