Nazovite nas: +385 (0)60 338 338

Od sutra stroža kontrola na granicama

Uredbom (EU) 2017/458 Evropskog parlamenta i Veća od 15. marta 2017. o izmeni Uredbe (EU) 2016/399 u pogledu jačanja kontrola proverom u relevantnim bazama podataka na spoljnim granicama, koja stupa na snagu sutra, 7. aprila 2017. godine, izmenjene su odredbe članka 8.  Zakonika o schengenskim granicama,  koje se odnose na provođenje granične kontrole.

U skladu s navedenim izmenama, Republika Hrvatska ima obavezu na svim graničnim prelazima, na unutrašnjoj (prema Republici Sloveniji i Mađarskoj) i spoljnoj granici (svi ostali granični prelazi), proveravati sve putnike kroz dostupne baze podataka, izvestili su iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske.

Službenici granične policije će, prilikom obavljanja granične kontrole putnika, kako za vreme ulaska tako i za vreme izlaska s područja EU, provoditi sistematsku proveru svih putnika kroz dve baze podataka: nacionalne baze podataka Informacijskog sistema MUP-a i Interpolovu bazu podataka.

Dosad se nisu radile sistematske provere osoba koje uživaju pravo slobode kretanja u skladu s pravom EU (npr. državljani država članica EU i država pridruženih Schengenskom prostoru, članovi njihovih porodica i sl.), tako da navedena izmena znači da će se od tog datuma (7. april) sistematski proveravati i te kategorije osoba.  Za očekivati je da će putnici morati duže čekati na provođenje granične kontrole.

Državljani trećih zemalja moraju obratiti posebnu pažnju na uslove koje moraju ispunjavati za ulazak u Republiku Hrvatsku. Kako se navodi, moraju imati valjanu putnu ispravu koja nosiocu omogućava prelazak granice, a koja mora biti važeća barem tri meseca nakon planiranog datuma odlaska s državnog područja država članice te mora biti izdana unazad 10 godina.Takođe, moraju opravdati svrhu i uslove nameravanog boravka te imati dovoljno sredstava za uzdržavanje, kako za vreme trajanja nameravanog boravka, tako i za povratak u njihovu matičnu državu ili tranzit do treće zemlje za koju su sigurni da će ih prihvatiti ili su takva sredstva u mogućnosti zakonito pribaviti. Za njima u dostupnim ba zama podataka ne sme biti izdano upozorenje u svrhu zabrane ulaska te ne smeju predstavljati pretnju za javni poredak, međunarodnu sigurnost, javno zdravlje ili međunarodne odnose bilo koje od država članica.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske napominju da je ostvarena saradnja na operativnom nivou sa slovenskom i mađarskom policijom te su preduzete određene mere i radnje za operacionalizaciju i povećanje protočnosti saobraćaja.

Hrvatska granična policija će preduzeti sve mere iz svoje nadležnosti kako bi iskoristila sve postojeće kapacitete, u smislu ljudstva i tehnike, kako bi se vreme čekanja na provođenje granične kontrole svelo na najmanju moguću meru na svim graničnim prelazima, posebno u kritična vremena vikenda i praznika, izvestili su iz MUP-a. 

RAPSODIJA d.o.o. - RADIO BOROVO
Glavna 5A, 32227 BOROVO,
tel/fax: +385 60 338 338.
tel: +385 32 439 004,
marketing@radio-borovo.hr

top-logo-radio-borovo-respo

Pregled stranice

Trenutno na stranici: 1
Današnje posete: 149
Ukupan broj poseta: 792621